Bouwkundige Diensten

adviseur Buurman biedt verscheidene diensten aan:


Onderzoek

Wij kunnen bouwpathologisch onderzoek doen

Bouwpathologie is een specialisatie in de bouw. Zij houdt zich bezig met de resultaten en gevolgen van de technische ontwikkeling (vaak veroudering) van bouwwerken in de tijd.

Bouwpathologie houdt zich bezig met alle vormen van gebreken, schades  en schade-ontwikkeling aan gebouwen, oorzaken maar ook gevolgen van schades en de wijze waarop schades kunnen worden voorkomen, teruggedrongen of verholpen.

Het vakgebied heeft raakvlakken met

  • Materiaalkennis
Hoe gedragen materialen zich in de tijd, in relatie tot elkaar. Hoe reageren materialen op weersinvloeden, slijtage door gebruik, ontwikkeling in de tijd.
  • Bouwtechniek
Hoe zit een gebouw in elkaar, welke technieken worden gebruikt bij het samenstellen van het gebouw, op welke manier heeft dat invloed op materialen, systemen en technieken.
  • Bouwfysica
Hoe gedragen gebouwen, systemen en materialen zich in (bijzondere) natuurlijke en kunstmatige omstandigheden en omgevingen.
  • Krachtenleer (mechanica)
Hoe gedragen gebouwen, systemen en materialen zich bij de uitoefening van krachten.

Keuringen

Wij kunnen de volgende keuringen uitvoeren:

Aankoopkeuring (bestaande woning)

Opleveringskeuring (nieuwbouw)

• Keuringen tijdens de bouw

Schadekeuringen

Nulmeting t.b.v. bouwexploit

Ontwerp

In het kader van bouwkundige plannen kunnen wij leveren:

• Programma van Eisen PvE

• Schetsen en tekeningen

Begrotingen

• Technische Omschrijving TO

Aanbestedingsgereed maken van de stukken

• Houden van een aanbesteding

Bouwkundig tekenwerk

Voor bouwplannen kunnen wij leveren:

• Tekeningen

• Constructieberekeningen


Uitvoering

Wij kunnen leveren:

• Bouwexploit

• Werktekeningen

• Detailtekeningen

• Projectleiding

• Bouwbegeleiding

• Tussentijdse keuringen

• Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plannen

Beheer & onderhoud

In de bestaande bouw staan we u bij met:

• Beheer Onroerend Goed BOG

MJOP: MeerJarenOnderhoudsPrognose (voor VvE’s, maar ook voor  particulieren)

• Klachteninventarisatie en -behandeling

• Lekkageonderzoeken

• Onderhoudsadviezen

 

“we kunnen meer leveren dan we hier kunnen etaleren.”