Bouwkundige Diensten

adviseur Buurman biedt verscheidene diensten aan:


Keuringen

Wij voeren keuringen uit

in de volgende situaties:

Aankoopkeuring (bestaande woning)

Opleveringskeuring (nieuwbouw)

• Keuringen tijdens de bouw

Schadekeuringen

Nulmeting t.b.v. bouwexploit

Ontwerp

In het kader van bouwkundige

ontwerpen leveren wij:

• Programma van Eisen PvE

• Tekeningen

Begrotingen

• Technische Omschrijving TO

Aanbestedingsgereed maken van de stukken

• Houden van een aanbesteding

Bouwvergunning

Voor de aanvraag omgevingsvergunning leveren wij:

• Tekeningen

• Constructieberekeningen

• Indienen aanvraag bij het omgevingsloket


Uitvoering

Wij kunnen leveren:

• Bouwexploit

• Werktekeningen

• Detailtekeningen

• Projectleiding

• Bouwbegeleiding

• Tussentijdse keuringen

• Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) plannen

Beheer & onderhoud

In de bestaande bouw staan we u bij met:

• Beheer Onroerend Goed BOG

MJOP: MeerJarenOnderhoudsPrognose (voor VvE’s, maar ook voor  particulieren)

• Klachteninventarisatie en -behandeling

• Lekkageonderzoeken

• Onderhoudsadviezen

Overigens kunnen we in het korte bestek van een website niet alles noemen, waardoor we zeggen:

“we kunnen meer leveren dan we hier kunnen etaleren.”